Нд, 17.10.2021
Композитор
Меню сайту

Категорії каталогу
Теорія [34]
Історія [28]
Напрямки [15]
Напрямки музики, пора би їх всіх класифікувати
Жанри [18]
Українські композитори [30]
Тут міститься інформація про композиторів
Композитори Європи [24]
Інструменти і обладнання [13]
Українські співаки та співачки [2]
Музичні діячі [2]
Пошук
$
Статистика
Посилання
Українська рейтингова система статистика Яндекс.Метрика
Головна » Статті » Музична енциклопедія » Напрямки

Мінімалізм

МІНІМАЛІЗМ (англ. minimalism виник напри­кінці 1950-х в амер. живописі; minimal music) — муз. техніка, що зародилася на поч. 1960-х у США у лабораторії експериментальної музики Дж. Кейджа та його школи. Представники — Т. Райлі, С. Райх, Л. Янґ, Ф. Ґласс та ін. М. при­таманні спрямованість на об'єктивність, імперсональність мистецтва, розуміння твору як самодостатнього організму, що розвивається поза автор, волею, гранична обмеженість засобів вираження т. зв. репетитивної техніки: нескін­ченна повторність рівноправних коротких звук, ланок — паттернів (англ. pattern — зразок, модель), простих ритмічно й тонально. Найбільший вплив на появу М. мало зацікавлення амер. композиторів реліг.-філос. концепціями   й  звук,  світом  екзотичних  цивілізацій (напр., витонченість індійської раґи й гіпнотична регулярність африкан. барабанної техніки). Ключове поняття М. — нескінченний тривалий "процес", пов'язаний з феноменом "відкритої форми", — сформувалося внаслідок орієнтації на позаєвроп. просторово-часові координати. Перший мінімаліст, твір — "Іп С" Т. Райлі (1964, Сан-Франціско). До найпоказовіших належать "Огиттіпд" ("Барабанний дріб", 1970—71) С. Райха, опери "Альберт Енштейн на даху" та "Індіра Ганді" Ф. Ґласса. В укр. музиці до М. наприкінці 1980-х — на поч. 1990-х зверталися представники Харків, комп. школи О. Ґуґель, О. Ґрінберґ, О. Щетинський, а також львів'янин О. Козаренко. Принципи М. рельєфно виявляються у творах Л. Грабовського (Чотири двоголосі інвенції), В. Власова ("Іпгіпіг.о"/"Нескінченне" для акордеона й кам. орк.), М. Ковалінаса ("Мудреці" для 3-х піа­ністів); широко — у різних жанрах із доробку В. Сильвестрова.

Література:

 • Житомирский Д., Леонтьева О., Мяло К. Западный музыкальный авангард после вто-рой мировой войны. — М., 1989;
 •  Крапивина И. Проблемьі формообразования в музыкальном минимализме. — Новосибирск, 2004;
 •  Манулкина О. Американские композиторы XX века. — С.Пб., 2007;
 •  Байер К. Репетитивная музыка // СМ. — 1991. — № 1;
 •  Поспелов П. Минимализм и репетитивная техника // Муз. академия. — 1992. — № 4;
 •  Кром А. Стив Райх и "классический минимализм" 1960-х — начала 1970-х годов // Там само. — 2002. — № 3;
 •  Дві/жильная И. Мировоззренческие проблемьі минимализма в американской музыке второй половины XX века // Весці Беларускай дзяржаунай акадзміі музыкі. — Минск, 2003. — Вьіп. 4;
 •  її ж. Стив Райх. "ТепіІІІт" (к проблеме постминимализма в творчестве ком­позитора): Науч.-исследовательский очерк. — Минск, 2004 (Деп. в ГУ "БелИСА" 30.06.2004 г„ № Д200470);
 •  її ж. Филип Гласс. Струнный квартет № 4 (к проблеме постминимализма в музыке американских композиторов) // Веснік Беларускага дзяржаунага інстытута праблем культурьі. — 2005. — № 1 (3—4);
 •  її ж. Пути становления американского музыкального минимализма в художественной культуре второй половины XX века // Весці Беларускай дзяржаунай академіі музыкі. — Минск, 2006. — Вьіп. 9;
 •  Стадницкоя Л. Музыкальная драматургия минималистских композиций (постановка проблемьі) // Київ, муз-во. — К., 2003. — Вип. 10;
 •  Андросова (Маркова) Д. Мінімалізм в музиці: напрямок і принцип мислен­ня: Автореф. дис. ...канд. мист-ва. — К., 2005;
 •  її ж. Мінімалізм в професійній музичній творчості 1990-х років // Молодь в умовах нових соціаль­них перспектив: Мат-ли 2-ї міжн. наук.-практ. конф. — Житомир, 2000;
 •  її ж. Минимализм и творчество М. Глинки // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики осві­ти. — К., 2002;
 •  її ж. Ритм ретроспективності в музичному мінімалізмі // Метроритм—1. — К., 2002;
 •  її ж. Явище мінімалізму: принцип мис­лення і стиль творчості // Укр. муз-во. — К., 2002. — Вип. 31;
 •  її ж. Міфологія репетитивності в музичному мінімалізмі // Наука і освіта—2003: Мат-ли наук.-практ. конф. — Дніпропетровськ;  Дніпродзержинськ, 2003;
 •  Кушнірук О. Прояви мінімалізму у доробку Олександра Ґуґеля //Студії мистецтвознавчі. — 2005. — Число 2;
 •  Кром А. "Простая  арифметика"   репетитивного  процесса в американском музыкальном минимализме // Проблемьі муз. науки. — М., 2008. — № 1;
 •  Фархадов Ф. Минимализм — тасіе іп ІІЗА // Муз. жизнь. — 2008. — № 7;
 •  Красникова Т. Пространственно-временная организация фактурьі в минимализме // Искусство и образование. — 2009. — № 3;
 • Mertens W. Minimal Music. — New York, 1983;
 • Strickland E. Minimalism: Origins. — Bloomington, 1993; 2000;
 • Schwarz R. Minimalists. — London, 1996;
 • Potter K. Four Musical Minimalists: La M. Young, T. Riley, S. Reich, F. Glass. — Cambridge, 2000;
 • Gugo N. Ich sprach mit La Monte Young und Marian Zazeela // Melos. — 1973. — Heft VI;
 • Warburton D. A Working Terminology for Minimal Music //Integral. - 1988. — N 2.

О. КушнірукДжерело: http://Українська музична енциклопедія - т.3, с.407
Категорія: Напрямки | Додав: paleozavr (01.05.2015) | Автор: О. Кушнірук
Переглядів: 879
Усього коментарів: 0

Добавлять коментарі могут только зареєстрированные пользователи.
[ Реєстрація | Вхід ]
Copyright Півтон Безвухий © 2021