Нд, 17.10.2021
Композитор
Меню сайту

Категорії каталогу
Теорія [34]
Історія [28]
Напрямки [15]
Напрямки музики, пора би їх всіх класифікувати
Жанри [18]
Українські композитори [30]
Тут міститься інформація про композиторів
Композитори Європи [24]
Інструменти і обладнання [13]
Українські співаки та співачки [2]
Музичні діячі [2]
Пошук
$
Статистика
Посилання
Українська рейтингова система статистика Яндекс.Метрика
Головна » Статті » Музична енциклопедія » Українські композитори

Ведель, Артемій (стаття Гусарчук в УМЕ)

ВЕДЕЛЬ Артемій Лук'янович (Ведельський, Веделєв) [1767, м. Київ - 14 (26).07.1808, там само] — композитор, диригент, співак (тенор), скрипаль.
 

[біографічні відомості]

Син різьб'яра Л. Ведельського. Від 1776 навчався у Києво-Могилянській академії. Студентом здобув визнання як соліст-тенор, згодом регент академ. хору, а також як скрипаль і диригент орк. Києво-Могилян. академії. 1788—92 керував хор. капелою та оркестром генерал-губернаторів П. Єропкіна й Прозоровського у Москві, 1794—96 — капелою генерала А. Леванідова в Києві. 1796—97 — кер. намісницького хору, капельмейстер вок. класу, викладач музики й співу в Харкові. 1798 перебував у Києві. 1799 — послушник Києво-Печерської лаври, але невдовзі покинув монастир. 25 трав. 1799 Веделя було заарештовано за сфабрикованим звинуваченням, і решту життя він провів у божевільнях (на Подолі та при Кирилівському монастирі). Твори Веделя здобули широке визнання ще за життя композитора, але через неодноразові заборони видавати й виконувати в 19 — на поч. 20 ст. поширювалися лише в рукописах. Відновленню слави Веделя сприяло тріумфальне виконання його концертів хором Київської духовної адемії, керованим О. Кошицем (1898-1901). Від 1902 до 1917 багато творів Веделя вийшло друком у вид. П. Селіверстова, тов-ва "Нотно-книжное дело", вид-вах Олександро-Невської лаври у Петербурзі, Київської духовної семінарії, в журналі "Музыка и пение" тощо.

[Творча спадщина]

Творча спадщина Веделя збереглася не повністю. Відомі духовні концерти, 2 літургії, Всенощна, ірмоси, окремі хори на канонічні тексти, вок. тріо. В автографах дійшло до нас 12 концертів, Літургія (у 6 ч.) та тріо з хором "Кто єсть сей Цар слави" (партитура зберігається в Ін-ті рукописів НБУВ); решта творів — у друкованих редакціях і рукоп. списках. Окремі з них атрибутовані сумнівно. Відомі редакції М. Лісіцина, М. Гольтисона, М. Лебедева, Є. Азієва, В. Петрушевського, Я. Калішевського, О. Кошиця, В. Іконника та ін. Оригінальні тексти часто зазнавали в них значних переробок. Хор. творчості Веделя властивий синтез стильових рис класицизму, бароко, сентименталізму. У своїх витоках вона спирається на широке коло укр. нар. пісенних джерел і побут, жанрів (кант, пісня-романс), традиції вітчизн. профес. муз. мистецтва (партесний і ранньокласичний хор. концерт), новітні досягнення італ., зокрема оперної та інстр. музики. Характерними для творчості Веделя є органічна єдність музики зі словом, майстерне володіння засобами ритму, надзвичайне мелод. багатство, рельєфний і структурно завершений тематизм. Особливою розвиненістю мелодії позначені повільні ансамблеві побудови концертів (найчастіше тріо), виконання яких вимагає високої вок. майстерності. Творчості Веделя властиві закономірності клас, гармонії. Для хор. тканини характерна мінливість, розмаїтість фактурно-тембрових прийомів викладу. Важливу динамізуючу функцію виконують поліфон. засоби (фуґато різних типів, імітації, канонічні секвенції тощо). Принцип темат. контрасту доповнюється у концертах прийомами наскрізного розвитку (звуковисотна й ритмічна варіантність, лейтритмічні звороти, мікро- інтонаційні зв'язки, моноритм, тематизм тощо.). Побудова циклу в хор. концертах Веделя широко варіюється як за кількістю частин, так і за їх комбінаціями. Зустрічаються 3-, 4-, 5-, 6-, 7-частинні твори, часом і з більшою кількістю частин, проте значно менших за обсягом та простіших за внутрішньою організацією ("На ріках Вавилонських", ля мінор). Побудова розвинених частин циклу також різноманітна; використовуються 1-, 2-, 3-частинні (ABC, ABA-, АА-В, ABB.), 4-частинні (ABCD, АВСВі) форми. Тематична репризність і повторність, як правило, варійовані.

У концертах з автографів Веделя простежується тенденція до збільшення масштабів окремих частин, ускладнення структури та утворення 4-частинного циклу з розгорнутими повільними 1-ю і 3-ю та швидкими, значною мірою поліфонізованими 2- ю і 4-ю. При тому масштаби циклу збільшуються більш ніж удвічі (153 такти в концерті "В молитвах неусипающую Богородицю", написаному 1794, та 368 — у концерті "Боже, Боже, законопреступник восташа на мя", 1798). Духовний концерт як центральний жанр у творчості Веделя — найпоказовіший для його індивід, стилю. В істор. ракурсі духовні концерти Веделя 1790-х фактично підсумовують 200-літній розвиток жанру. Неабияку художню цінність мають зразки творчості Веделя в ін. жанрах. Як майстер хор. мініатюри він демонструє масштабність комп. мислення у Всенощній, літургіях, ірмосах, що мають ознаки циклічної організації. Добираючи літ. тексти для своїх концертів (найчастіше — із псалмів Давида), Ведель прагнув втілити протистояння людини ворожим силам, ідею відданості її власним ідеалам добра, віри в торжество справедливості. Ці мотиви набувають у Веделя загальнолюд., гуманіст, змісту і водночас глибоко суб'єкт, звучання. При переважанні лі- рико-драм. характеру, його творчість в емоційно-образному плані є досить різноманітною. їй притаманна експресивність і особлива щирість, образна контрастність і тонка психологізація в межах єдиної образної сфери. Потужна інтелектуально-емоційна аура творів Веделя завжди справляє сильне враження на слухацьку аудиторію. У творчості Веделя домінували провідні тенденції розвитку вітчизн. муз. мистецтва 18 ст., зокр. тенденція до індивідуалізації комп. мислення. Самобутній стиль Веделя вирізняється своєрідними образністю та інтонаційним строєм, логічністю викладу думки та внутрішньою довершеністю. В історії укр. муз. мистецтва творчості Веделя належить особлива роль. Він був найвизначнішим композитором, який у 18 ст. працював безпосередньо на терені України. Його доробок позначений найбільшою на той час нац. характерністю, становлячи одну з вершин у процесі розвитку національного стилю.

Зберігся нотний автограф творів В., шифр ДА П. 326 в Ін-ті рукопису НБУ ім. В. Вернадського. (вид.: Артем Ведель. Божественна Літургія святого Іоанна Золотоустого та 12 духовних хорових концертів / Ред. В. Колесник. Вступ, стаття Т. Гусарчук. — К.; Едмонтон; Торонто, 2000.)

Твори:

концерти

 • "В молитвах неусипающую Богородицю" // № 1 в автографі; Хоровой концерт XVI— II — нач. XIX вв. М. Березовский, Д. Бортнянский, А. Ведель / Сост. и ред. В. Иконника. — К., 1988 та ін. вид.;
 • "Спаси мя, Боже, яко внідоша води до души мося" // № 2 в автографі;
 • "Доколі, Господи, забудеши мя" // № 3 в автографі;
 • Хрестоматія української дожовтневої музики / Упоряд. та комент. О. Шреєр-Ткаченко. — К., 1969 тощо: "Пою Богу моєму" /7 № 4 в автографі;
 • "Блажен разуміваяй на нища і убога" / № 5 в автографі;
 • "Помилуй мя, Господи" // № 6 в автографі;
 • "Историческая хрестоматия церковного пения". Под ред. М. Лисицына. — Вып. 1. тощо: "Услиши, Господи, глас мой" // № 8 в автографі; "Историческая хрестоматия церковного пения". — Вып. IV;
 • "Проповідника віри" (двохорний) // № 9 в автографі;
 • "Господь пасет мя" (двохорний) // № 10 в автографі;
 • "Боже, Боже, законопреступник восташа на мя" // № 11 в автографі;
 • "Историческая хрестоматия церковного пения". — Вип. IV;
 • "Ко Господу, внегда скорбіти мі, воззвах" // № 12 в автографі;
 • "На ріках Вавилонських" (до мінор) // Историческая хрестоматия церковного пения. — Вип. І тощо;
 • "На ріках Вавилонських" (ля мінор) // Сборник духовно-музыкальных произведений: Для смешанного хора без сопровождения: Бесплатное приложение к ж. "Руководство для сельських пастырей" / Сост. Петрушевский. — К., 1914 та ін.;
 • "Боже, приідоша язиці в достояніє Твоє" (до мінор) // Сборник концертов для смешанного хора А. Веделя и Дегтярёва. № 27 / Под ред. И. В. С. и К. И. К. - Петроград, Александро-Невская лавра, изд. П. Киреев, 1917: "Гласом моїм" (до мінор) // Историческая хрестоматия церковного пения. — Вип. VIII / Под ред. М. Гольтисона;
 • "Сборник концертов для смешанного хора А. Веделя и С. Дегтярёва". № 27 // Под ред. И. В. С. и К. И. К;
 • "Днесь Владика твари" (соль мінор) II Сборник концертов для смешан, хора А. Веделя и С. Дегтярёва. № 27 // Под ред. И. В. С. и К. И. К.;
 • "Хоровой концерт XVIII — нач. XIX вв. // Сост. и ред. В. Иконника;
 • "Приклони, Господи, ухо Твоє" (ля мінор) // Рукоп.;
 • "Слиши, дщи і виждь" (мі-бемоль мажор — до мінор) // Рукоп.;
 • "Заступник мой єси" II Вид. ж."Музыка и пение";
 • "Скажи мі, Господи, кончину мою" II Вид. тов-ва "Нотно-книжное дело" та ін. (усього 32 концерти).

Твори інших. жанрів:

 • Літургія св. loанна Златоуста, в 6 ч.: "Слава, Єдинородний Сине" (Мі-бемоль мажор) І і Автограф (текст не повний);
 • Херувимська (фа мінор) /7 Автограф; А. Л. Ведель. Избранные духовно-музыкальные произведения II Бесплатное приложение к ж. "Руководство для сельских пастырей". — Вып. 1 / Под ред. В. Петрушевского. — К., 1911; "Хрестоматія української дожовтневої музики" / Упоряд. га комент. О. Шреєр-Ткаченко;
 • "Милость мира. Достойно і праведно єсть. Свят, Свят, Свят. Тебе поєм" (соль мінор);
 • "Достойно єсть" (до мінор);
 • "Отче наш" (соль мінор);
 • "Да ісполняться уста наша" (Мі-бемоль мажор) // Автограф: "А. Л. Ведель. Избранные духовно-музыкальные произведения". — Вып. 1;
 • Літургія св. Іоанна Златоуста, в 17 ч. // С.Пб., вид. ж. "Музыка и пение", ред. М. Гольтисона;
 • Всенощна — 39 частин // Вид. ж. "Музыка и пение", а також П. Селіверстова, СПб.;
 • Ірмоси св. Пасхи (Соль мажор) // Вид. Олександро-Нєвської лаври за ред. Н. Лебедева; вид. тов-ва "Нотно- книжное дело";
 • Ірмоси Рождеству Христову (До мажор) // Вид. Олександро-Невської лаври за ред. Н. Лебедева тощо;
 • Ірмоси Богородичні ("Отверзу уста моя") (До мажор) // Рукоп.; 
 • "Покаянія отверзи мі Двері", тріо // А. Л. Ведель. Избранные духовно-музыкальные произведения. — Вып. 2 тощо;
 • "Не отврати лиця Твоего" (ля мінор) // Вид. ж. "Музыка и пение";
 • "Плотію уснув" (до мінор) // Сборник духовно-музыкальных песнопений разных авторов для небольшого смешанного хора" / Под ред. Н. Лебедева. № 5. "Из Цветной триоди" (Пасхальный). — Петроград, Александро-Невская лавра, 1913: "С нами Бог" (do мінор) і "Душе моя" (ре мінор) // Сборник духовно-музыкальных произведений /Сост. В. Петрушевский; Бесплатное приложение к ж. "Руководство для сельских пастырей". — К., 1913;
 • "Світе тихий" (до мінор) // Историческая хрестоматия церковного пения". — Вып. 4;
 • "Нині отпущаєши" (ля мінор) іі А. Л. Ведель. Избранные духовно-музыкальные произведения. — Вып. 1 тощо;
 • "Нині отпущаєши" (соль мінор) // Рук.;
 • "Величаєм вас, архангели" та "Ісловімся Тобі, Господи" (Ля мажор) // Музика. — 1991. — № 2;
 • "Отче наш" (Ре мажор) // Рукоп. тощо (всього понад 40 творів). Нерозшукані твори: тріо "Волною морською" // Рукоп.;
 • "Разбойника благоразумного", "Плачу і ридаю" /7 Тов-во "Нотно-книжное дело" тощо.

Дискографія:

 • "Покаянія отверзи мі двері". "Зонофон", X 2-64142-3, 1912;
 • "Сирена гранд рекорд", 12161 а, 1913;
 • "Мелодия", Д 018101-16, 1966, запис 1932; С 10-22593-005, 1985; С 50-3207-000 1991;
 • "Доколі, Господи, забудеши мя" Д 022917-18, 1972; С 10-29569/74/ - 001, 1990 запис 1987;
 • "На ріках Вавилонських" (ля мінор) С—10—09909—12, 1977;
 • "На ріках Вавилонських' (до мінор). А—90—00297—006, 1987 С 10-29569/74/ - 001;
 • "Днесь владика тварі" С—10—09908—12/74/ - 001;
 • "Слиши, дщи. і виждь' (Мі-бемоль мажор — до мінор). С 90-26585-006 1987;
 • "В молитвах неусипающую Богородицю" "Гласом моїм", "Помилуй мя, Господи", "Господи Боже мой, на Тя уповах", "Благословлю Господа вразумившого мя", "К Тебі, Господи, воззову" "Ти моя крепость, Господи", "Величая величаю Тя Господи", "Слиши, дщи і виждь" (Ре мажор), "Доколі, Господи", "Боже, приідоша язиці в достояніє Твоє". С 10-29569/74/ - 001;
 • Херувимська. С 10-27193-006, 1988, запис 1972; С 10-29569/74/ - 001;
 • Ірмоси св. Пасхи. А—90-00297—006, 1987; С 90-29217-003. 1989;
 • Ірмоси Рождеству Христову. С 90—26589—0006, 1987;
 • "Нині отпущаєши" (ля мінор). А 10—00269— 007, 1987;
 • "Милость мира" (соль мінор). С 90— 18901-007, 1989, запис 1986;
 • "Буди ім'я Господнє". С 90-27313-000, 1987;
 • "К Тебі, Господь, взиваю я" ("Тебе поєм", соль мінор). С 90-30467-009, 1990;
 • "Отче наш" (Ре мажор). С 90-30281-007, 1990;
 • CD - "Шедеври українського бароко" (1996, концерти "Гласом моїм", "Господи, Боже мій, на Тя уповах" та з Літургії — "Да ісполнятся уста наша"), "П'ять століть української церковної музики" (1999), "Ти — моя кріпость, Господи". Хорові концерти А. Веделя. Виконує муніципальний хор "Київ" п/к М. Гобдича (2000).

Література:

 • Аскоченский В. Киев с его древнейшим училищем — Академиею. - К.. 1856. — Ч. 2;
 • Соневицький I. Артем Ведель і його музична спадщина. — Нью-Йорк, 1966;
 • Кук В. Артем Лук'янович Ведель (Ведельський). — К., 1971;
 • Кошиць О. Спогади. — К., 1995;
 • Корній Л. Історія української музики. - К.; X.; Нью Йорк, 1998. - Т. 2;
 • Анотований покажчик творів Артема Веделя / Упоряд. Т. Гусарчук, заг. ред. А. Кутасевича. — К., 1997;
 • Аскоченский В. Ведель Артемий Лукьянович // Домашняя беседа для домашнего чтения. — 1860. — № 1;
 • Турчанинов П. Протоиерей Пётр Иванович Турчанинов. Автобиография // Там само. — 1863. — № 2—6;
 • Пегпрушевский В. О личности и церковно-музыкальном творчестве А. Л. Веделя // Труды Киевской духовной академии. — 1901. — № 7;
 • Петрушевский В. Предисловие // Избранные духовно-музыкальные сочинения А. Л. Веделя (1767-1808). - К., 1911. - Вып. 1;
 • Його ж. До біографії Веделя И Укр. муз-во. — К., 1971. — Вип. 6;
 • Кук В. Нові дані про Артема Ведельсько- го-Веделя // Укр. муз-во. - К., 1969. - Вип. 5;
 • Його ж. Нові документальні дані про життя А. Веделя (Ведельського) у Харкові (1796—1798) // Укр. муз-во. — К., 1971. — Вип. 6;
 • Його ж. Рукописна партитура творів Артема Веделя: автограф // Україна в минулому. — К.; Л., 1994; Боровик М. Про впливи народної пісні на мелодику А. Веделя // Укр. муз-во. — К., 1971. — Вип. 6;
 • Його ж. Хоровий концерт і його творці // ІУМ. — К., 1989. — Т. 1;
 • Гусарчук Т. Рукописна колекція творів А. Веделя з бібліотеки Київської духовної академії // 3 історії української музичної культури. — К., 1991;
 • її ж. Хорова спадщина А. Л. Веделя (стильові й текстологічні проблеми). — Автореф. канд. дис. — К., 1993;
 • її ж. Дванадцять концертів з автографу А. Л. Веделя // Укр. муз. архів: Документи і матеріали з історії укр. муз. культури І Упорядк. та заг. ред. М. Степаненка. - К., 1996. - Вип. 1;
 • Серія статей у ж. "Укр. культура". — 1997. — № 2, 6, 7, 10, 11 — 12;
 • Гусарчук Т. Нотатки з конференції // Музика. — 1998. — № 1;
 • її ж. Хорова спадщина А. Веделя: проблеми вивчення нотних джерел // Укр. муз-во. — К., 1998. — Вип. 28;
 • її ж. Інтерпретація псалмів у хорових концертах А. Веделя // Музика і Біблія: Наук, вісник НМАУ ім. П. Чайковського. — К., 1999. — Вип. 4;
 • Постать Артема Веделя в історико-культурному контексті / Упоряд. Т. Гусарчук // Наук, вісник НМАУ. - К„ 2001. - Вип. 11;
 • Тилик і. Культурологічний підхід у прочитанні музично-поетичних текстів (на прикладі творчості А. Веделя) Н Текст музичного твору: практика й теорія: Київ, муз-во. — К., 2001. — Вип. 7;
 • Його ж. Про особливості художнього відображення реальних подій у творч. Артемія Веделя // Матеріали до укр. мист-ва. — К., 2003. — Вип. 2;
 • Аскоченский В. Русский композитор А. Л. Веделев II Киев. губ. ведомости. — 1854. — № 10.

Т. ГусарчукДжерело: http://Українська музична енциклопедія Т.1 с.317-320
Категорія: Українські композитори | Додав: paleozavr (09.04.2017) | Автор: Т. Гусарчук
Переглядів: 1015
Усього коментарів: 0

Добавлять коментарі могут только зареєстрированные пользователи.
[ Реєстрація | Вхід ]
Copyright Півтон Безвухий © 2021